Архів подій
Законодавче регулювання
Конференції
Моніторингові звіти
Звіти до ЄМЦННЗ
Стан виконання Плану заходів
Поточні моніторингові звіти
Звіти у сфері потреби та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі препарати та отруйні речовини
Звіти у сфері зловживання підконтрольними речовинами, сильнодіючими препаратами та отруйними речовинами
Звіти у сфері надання медичної допомоги особам які мають психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання психотропних речовин та CALL- center
Профілактика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Діагностика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Лікування хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Медична реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Соціальна реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Проведення оглядів з метою виявлення стану сп’яніння
Громадське обговорення законодавчих проектів
Онлайн опитування

ПАРТНЕРИ

703912
Сьогодні
За тиждень
За місяць
Загальна статистика
180
1241
4949
703912

Счетчик joomla

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркозалежності

Місія
Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркозалежності (ЄМЦННЗ) був створений в 1993 році, офіційно відкритий в Лісабоні в 1995 році, є одним з децентралізованих агентств ЄС.
Основною метою ЄМЦННЗ є надання ЄС та його країнам-членам об'єктивної інформації щодо європейських проблем, пов'язаних з наркотиками, створення чіткої доказової бази щодо наркотиків. Сьогодні він пропонує особам, що визначають політичний курс, дані, необхідні для розробки законодавства і стратегій. Він також допомагає фахівцям і практикам, що працюють в даній сфері, розробляти кращі практики і нові сфери досліджень.
Основною метою Центру є просування наукових проектів. Для досягнення своєї основної задачі в забезпеченні повної інформації щодо наркотиків в Європі, ЄМЦННЗ розробив інфраструктуру та інструменти, необхідні для збору системних даних по країнам. Ці дані потім надаються національними центрами моніторингу наркотиків мережі Рейтокc до Центру в Лісабоні для аналізу, результатом чого є велика різноманітність інформаційних продуктів, які дають більш широке уявлення щодо ситуації в Європі.
Хоча діяльність ЄМЦННЗ в основному сфокусована на європейському регіоні, Центр також працює з партнерами в інших регіонах світу шляхом обміну інформацією та досвідом. Співпраця з європейськими та міжнародними організаціями у сфері наркотиків також належить до його компетенції, як можливість поглиблення обізнаності щодо глобального явища наркотиків.
Принцип роботи ЄМЦННЗ полягає в тому, що надійна інформація є основою побудови ефективної стратегії з наркотиків. Хоча Центр не приймає участі у розробці політики, однак він має великий вплив на процес прийняття рішень шляхом аналізу, стандартів та інструментів, які він надає.

Мережа Рейтокс
Рейтокс - це європейська інформаційна система з наркотиків та наркотичної залежності, яка була створена одночасно з утворенням ЄМЦННЗ в 1993 році.
Членами Рейтокс є уповноважені національні установи, відповідальні за збір і надання даних з наркотиків та наркотичної залежності. Називаються «національними контактними центрами» або «національними обсерваторіями з наркотиків». На сьогодні в Рейтокс входить 28 країн-членів ЄС і Норвегія, Європейська комісія та країни-кандидати (30 національних моніторингових центрів з наркотиків).
Робота Рейтокс є великим внеском у діяльність ЄМЦННЗ, а саме збір і надання послідовної, збалансованої та стандартизованої інформації з наркотиків в Європі. Результати такого національного моніторингового процесу забезпечують Центр інформацією для аналізу і зрештою є базисом для написання Щорічного звіту з наркоситуації в Європі та багатьох інших інформаційних видань.
Національні контактні центри є основою Європейської системи моніторингу та звітності з наркотиків. Щорічно НКЦ повинні збирати інформацію та надавати узгоджені і науково обґрунтовані дані з національної наркоситуації. НКЦ також допомагають в удосконаленні методології та інструментів зі збору даних, розробці відповідних директив та їх впровадженню.
Отже, три ключові функції НКЦ: 1) збір і моніторинг інформації; 2) аналіз та інтерпретація зібраних даних; 3) звітність та розповсюдження результатів на національному рівні.

Партнери
Співпраця з установами ЄС, мережею Рейтокс (30 національних центрів з моніторингу наркотиків), регіональними та міжнародними організаціями є важливою частиною роботи ЄМЦННЗ з моменту його створення в 1993 році. У 2007 році Правління ЄМЦННЗ прийняло комплексну стратегію міжнародного співробітництва, яка встановлює пріоритети для діяльності Центру із зовнішніми партнерами.

Органи та агентства ЄС:
• Європейський парламент
• Рада Європейського Союзу
• Європейська Комісія
• Європол
• Європейський центр з профілактики захворювань та контролю (ЄЦПЗК)
• Європейське агентство лікарських засобів (ЕАЛЗ)
• Євроюст
• Європейський поліцейський коледж (ЄПК)

ЄМЦННЗ тісно співпрацює з установами та агентствами Європейського Союзу. Дана активна співпраця дозволяє Центру надавати постійну підтримку у визначенні стратегії щодо боротьби з наркотиками шляхом надання державам-членам і співтовариству більш надійної та порівняльної інформації. У свою чергу, внесок Центру в сферу інформації щодо лікарських засобів широко поширений на європейському рівні.

Міжнародні партнери:
• Управління ООН з наркотиків та злочинності
• Об'єднана програма Організації Об'єднаних Націй з ВІЛ/СНІД
• Всесвітня організація охорони здоров'я
• Група Помпіду
• Центр аналізу та морських операцій (наркотики)
• Інтерпол
• Всесвітня митна організація
• Міжамериканська комісія з контролю за вживанням наркотиків
• Європейський проект шкільних досліджень з алкоголю та наркотиків

ЄМЦННЗ співпрацює з багатьма міжнародними партнерами, дуже часто в рамках офіційних угод про співпрацю, доповнених практичними спільними робочими програмами. Співпраця починається з обміну інформацією та методиками через вузько спеціалізоване технічне співробітництво в спеціальних наднаціональних проектах і закінчується участю в повсякденному зборі даних в ЄМЦННЗ. Загальною метою даного партнерства є розвиток кращого розуміння мінливого явища наркотиків по всьому світу.

Інші країни
ЄМЦННЗ співпрацює з кандидатами та потенційними членами в рамках їх процесу вступу до ЄС, з сусідніми країнами в рамках Європейської політики сусідства та іншими країнами, що не входять до ЄС, на основі двосторонніх угод. Існують різні види співробітництва, починаючи від реалізації проектів технічної допомоги до вузько спеціалізованих тренінгів або консультативної підтримки. Загальною метою цієї кооперації є обмін моніторинговими практиками ЄМЦННЗ, рекомендаціями, інструментами збору даних, а також підтримка країн у формуванні їх національних інформаційних систем з наркотиків.