ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

І МОНІТОРИНГУ НАРКОТИКІВ ТА АЛКОГОЛЮ

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Архів подій
Законодавче регулювання
Конференції
Моніторингові звіти
Звіти до ЄМЦННЗ
Стан виконання Плану заходів
Поточні моніторингові звіти
Звіти у сфері потреби та споживання лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, сильнодіючі препарати та отруйні речовини
Звіти у сфері зловживання підконтрольними речовинами, сильнодіючими препаратами та отруйними речовинами
Звіти у сфері надання медичної допомоги особам які мають психічні та поведінкові розлади у наслідок вживання психотропних речовин та CALL- center
Профілактика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Діагностика хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Лікування хвороб пов'язаних з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Медична реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Соціальна реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами у наслідок вживання психоактивних речовин
Проведення оглядів з метою виявлення стану сп’яніння
Громадське обговорення законодавчих проектів
Онлайн опитування

ПАРТНЕРИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

НАКАЗ

22.10.2012                                                                                      м. Київ                                                                N 821/937/1549/5/156 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1868/22180

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії

Відповідно до статей 46 Основ законодавства України про охорону здоров'япостанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року N 589 "Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом", пункту 8 Плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1002-р, та з метою забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії, що додається.

2. Міністерству охорони здоров'я України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству внутрішніх справ України та Державній пенітенціарній службі України передбачити строк конвоювання осіб, які отримують препарати замісної підтримувальної терапії, не більше 24 годин.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України, заступника Міністра внутрішніх справ України, заступника Міністра юстиції України - керівника апарату відповідно до розподілу обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

Міністр внутрішніх справ України

В. Ю. Захарченко

Міністр юстиції України

О. В. Лавринович

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками

В. А. Тимошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби з питань
регуляторної політики та розвитку
підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника СПО

С. М. Кондрюк

Порядок взаємодії закладів охорони здоров'я, органів внутрішніх справ, слідчих ізоляторів і виправних центрів щодо забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений з метою забезпечення безперервності лікування препаратами замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) серед:

осіб, які вчинили адміністративне правопорушення і перебувають у кімнатах для затриманих та доставлених до чергових частин органів внутрішніх справ (далі - ОВС), у випадках, якщо перебування в ОВС перевищує встановлені три години (далі - адмінзатримані);

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину (далі - затримані), які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання ОВС (далі - ІТТ);

осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді узяття під варту, які утримуються в слідчих ізоляторах або в ІТТ, згідно з чинним законодавством (далі - узяті під варту);

осіб, підданих адміністративному арешту (далі - адмінарештовані), які утримуються в ІТТ та спеціальних приймальниках ОВС (далі - СП);

осіб, які відбувають покарання у виправних центрах (далі - засуджені).

1.2. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства про захист персональних даних.

II. Органи та заклади охорони здоров'я

2.1. Органи охорони здоров'я здійснюють міжвідомчу координацію заходів із забезпечення безперервності лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим.

2.2. Заклади охорони здоров'я:

2.2.1. Забезпечують безперервність лікування препаратами ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим.

2.2.2. При надходженні інформації про адмінзатриманих, затриманих, узятих під варту, адмінарештованих, засуджених, які є пацієнтами ЗПТ, забезпечують консультацію та виїзд лікаря-нарколога до зазначених осіб.

2.2.3. Перед виїздом лікар-нарколог з'ясовує у закладі охорони здоров'я, де впроваджена ЗПТ (далі - ЗОЗ ЗПТ) і де, зі слів адмінзатриманого, затриманого, узятого під варту, адмінарештованого, засудженого, він отримував ЗПТ, чи дійсно ця особа є пацієнтом ЗПТ, отримує копію форми первинної облікової документації N 027/о "Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974, що містить назву препарату ЗПТ, його дозу та дату останнього прийому препарату, і копії усіх заповнених сторінок паспорта, з'ясовує можливість організації продовження ЗПТ для цього пацієнта.

Перелік закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведено в додатку 1 до цього Порядку.

2.2.4. Продовження ЗПТ організовується у випадку, якщо ЗОЗ ЗПТ розміщений у межах територіальної одиниці (місто, район), де перебувають адмінзатримані, затримані, узяті під варту, адмінарештовані, засуджені, які отримували ЗПТ.

2.2.5. У разі відсутності умови для продовження ЗПТ, зазначеної у підпункті 2.2.4 цього пункту, лікар-нарколог призначає адмінзатриманим, затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим, які отримували ЗПТ, проведення детоксикації та визначає найближчий за місцезнадходженням заклад охорони здоров'я (наркологічний диспансер, центральну районну чи міську лікарні) (далі - ЗОЗ), на базі якого слід провести детоксикацію.

III. Органи внутрішніх справ

3.1. Органи внутрішніх справ сприяють організації надання ЗПТ або проведення детоксикації адмінзатриманим:

3.1.1. При отриманні від адмінзатриманих (з особової справи) інформації про стан здоров'я та необхідність прийому ЗПТ у Журналі обліку доставлених, відвідувачів та запрошених, форма якого наведена у додатку 14 до Інструкції з організації діяльності чергових частин органів і підрозділів внутрішніх справ України, направленої на захист інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, затвердженої наказом МВС України від 28 квітня 2009 року N 181, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за N 786/16802 (із змінами) (далі - Інструкція), робиться відповідний запис (з фіксацією факту необхідності надання ЗПТ).

3.1.2. Черговий протягом трьох годин доповідає про перебування адмінзатриманих, які потребують отримання ЗПТ, начальникові ОВС та по телефону інформує про перебування адмінзатриманих, які потребують консультації лікаря-нарколога, керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

3.1.3. Доставляють адмінзатриманих до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ чи до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

3.1.4. Про кожний факт надання медичної допомоги (медичного огляду) робиться відповідний запис в Журналі реєстрації надання медичної допомоги особам, які утримуються в черговій частині, за формою, наведеною в додатку 15 до Інструкції.

3.2. Органи внутрішніх справ сприяють організації надання ЗПТ або проведенню детоксикації затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, які перебувають в ІТТ:

3.2.1. При отриманні під час первинного медичного огляду від затриманих, узятих під варту, адмінарештованих або з матеріалів особової справи інформації про стан здоров'я та необхідність прийому ЗПТ медичний працівник або черговий робить відповідні записи в Журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ, форма якого наведена в додатку 4 до Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 грудня 2008 року N 638, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2009 року за N 137/16153 (далі - Правила внутрішнього розпорядку), що постійно зберігається в чергового ІТТ.

3.2.2. Черговий протягом трьох годин доповідає про перебування особи, яка потребує отримання ЗПТ, начальникові ІТТ та інформує керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, про перебування особи, яка потребує консультації лікаря-нарколога.

3.2.3. Доставляють затриманих, узятих під варту, адмінарештованих в ІТТ до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ чи до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

3.2.4. Про кожний факт надання медичної допомоги (медичного огляду) затриманим, узятим під варту, адмінарештованим особам роблять запис у Журналі надання медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ, форма якого наведена у додатку 5 до Правил внутрішнього розпорядку.

3.3. Органи внутрішніх справ сприяють організації надання ЗПТ або проведенню детоксикації адмінарештованим, які перебувають у СП, а саме:

3.3.1. При отриманні від адмінарештованих або з особової справи інформації про стан здоров'я та необхідність прийому ЗПТ медичний працівник або черговий робить запис у Журналі обстеження адмінарештованих і реєстрації надання їм медичної допомоги (з фіксацією факту необхідності надання замісної підтримувальної терапії) (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

3.3.2. Черговий протягом трьох годин доповідає про перебування адмінарештованих, які потребують отримання ЗПТ, начальникові СП або ОВС та інформує по телефону про перебування адмінарештованих, які потребують консультації лікаря-нарколога, керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку.

3.3.3. Доставляють адмінарештованих до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ чи до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

3.3.4. Про кожний факт надання медичної допомоги (медичного огляду) робиться відповідний запис у Журналі.

3.4. У разі переведення адмінзатриманих, затриманих, узятих під варту, адмінарештованих до інших місць перебування керівник ОВС надає інформацію про осіб, які отримали ЗПТ, до ЗОЗ, звідки був направлений лікар-нарколог, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

3.5. У разі звільнення адмінзатриманих, затриманих, узятих під варту, адмінарештованих керівник ОВС надає інформацію про осіб, які звільняються з органів внутрішніх справ і які отримували ЗПТ, до ЗОЗ, звідки був направлений лікар-нарколог, за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

IV. Адміністрація слідчих ізоляторів та виправних центрів

4.1. Адміністрація слідчого ізолятора:

4.1.1. При отриманні інформації від ОВС про необхідність надання ЗПТ узятим під варту або безпосередньо від узятого під варту черговий медичної частини слідчого ізолятора інформує начальника медичної частини слідчого ізолятора про перебування особи, яка потребує отримання ЗПТ.

4.1.2. Начальник медичної частини слідчого ізолятора інформує по телефону керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, про перебування такої особи та листом за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку про необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання щодо проведення ЗПТ або детоксикації.

4.1.3. Забезпечують доставку узятих під варту до ЗОЗ ЗПТ для отримання ЗПТ або до ЗОЗ для проведення детоксикації відповідно до призначення лікаря-нарколога.

4.1.4. Сприяє медичним працівникам у забезпеченні проведення детоксикації узятим під варту строком не більше одного місяця.

4.1.5. При неможливості доставлення узятих під варту до ЗОЗ забезпечує здійснення останнім проведення детоксикації у медичній частині слідчого ізолятора відповідно до призначення лікаря-нарколога.

4.1.6. Дані про проведення ЗПТ або детоксикації узятим під варту вносять до форми N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N __", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

4.1.7. При звільненні узятих під варту із слідчих ізоляторів їм видають на руки довідку про отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

4.2. Адміністрація виправного центру:

4.2.1. При встановленні факту отримання ЗПТ засудженим, прибулим до виправного центру, начальник виправного центру інформує по телефону керівника найближчого за місцезнаходженням ЗОЗ згідно з Переліком закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія, наведеним у додатку 1 до цього Порядку, про перебування такої особи та листом за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку про необхідність отримання консультації лікаря-нарколога та вирішення питання щодо отримання ЗПТ або проведення детоксикації.

4.2.2. Сприяє ЗОЗ ЗПТ у наданні ЗПТ або ЗОЗ у проведенні детоксикації засудженим особам.

Директор Департаменту реформ
та розвитку медичної
допомоги МОЗ України

М. К. Хобзей

Начальник управління медичного
забезпечення та реабілітації
МВС України

О. В. Петраш

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади
Міністерства юстиції України

О. В. Зеркаль

Начальник Юридичного відділу
Державної служби України
з контролю за наркотиками

В. І. Ніколаєць

Перелік закладів охорони здоров'я, де впроваджена замісна підтримувальна терапія

N
з/п
Регіони Заклади охорони здоров'я Контактна інформація
1 2 3 4
1 Автономна Республіка Крим Республіканський протитуберкульозний диспансер N 1, Сімферопольський р-н, с. Піонерське 97577, Сімферопольський р-н, с. Піонерське, тел.: (652) 27-88-51, факс: 31-07-70, (050) 498-07-67
Ялтинське лікарняно-поліклінічне об'єднання N 1 98607, м. Ялта, вул. Червоноармійська, 56, тел.: (0654) 31-26-28, 31-27-09, (050) 571-90-58
Комунальний заклад охорони здоров'я "Міська лікарня N 2",
м. Євпаторія
97416, м. Євпаторія, вул. Гоголя, 18, тел.: (06569) 6-11-07, (050) 657-71-07, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Керченський психоневрологічний диспансер 98310, м. Керч, вул. Паркова, 6, тел.: (06561) 3-41-20
Республіканський наркологічний диспансер 95000, м. Сімферополь, вул. Февральська, 13, тел.: (0652) 25-52-83, 25-80-76, (050) 710-23-23, факс: 25-00-82, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Міська психоневрологічна лікарня N 3 98100, м. Феодосія, вул. Десантників, 5, тел.: (06562) 3-09-31
Центральна міська лікарня,
м. Красноперекопськ
96000, м. Красноперекопськ, вул. 50-річчя Перемоги, 3, тел.: (06565) 350-00, факс: 331-20
Центральна міська лікарня,
м. Армянськ
96012, м. Армянськ, вул. Лікарняна, 1, тел.: (06567) 3-12-02, факс: 3-13-40
Центральна районна лікарня Джанкойського району 96100, м. Джанкой, вул. Совхозна, 3, тел.: (06564) 3-22-24, факс: 3-44-30
Комунальний заклад "Сакське територіальне медичне управління" 96500, м. Саки, вул. Лобозова, 22, тел./факс: (06563) 3-04-55, тел.: 2-32-89, (050) 567-70-57
2 Вінницька область Вінницький обласний наркологічний диспансер "Соціотерапія" 21000, м. Вінниця, вул. Пархоменка, 13, тел.: (0432) 27-18-35, 32-18-42, факс: 27-26-10, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Іллінецьке районне територіальне медичне об'єднання 22700, м. Іллінці, вул. Енгельса, 48, тел.: (04345) 2-10-47, 2-19-47, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Козятинська центральна районна лікарня 22100, м. Козятин, вул. Червоноармійська, 75, тел.: (04342) 2-25-05, 2-10-08, факс: 2-06-12, (067) 729-81-29
Барська центральна районна лікарня 23000, м. Бар, вул. Рози Люксембург, 34, тел.: (04341) 2-25-45
Могилів-Подільське міське територіальне медичне об'єднання 24000, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 89/2, тел.: (04337) 6-53-25, (067) 962-23-40, факс: 6-47-99, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Томашпільське районне територіальне медичне об'єднання 24200, смт Томашпіль, вул. Леніна, 103, тел./факс: (04348) 2-16-56, тел.: 2-21-33, (067) 765-74-89, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Хмільницька центральна районна лікарня 22000, м. Хмільник, вул. Кірова, 71, тел./факс: (04338) 2-33-40, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Немирівська центральна районна лікарня 22800, м. Немирів, вул. Євдокименка, 21, тел.: (04331) 2-17-82, (067) 760-93-89, факс: 2-27-48, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
3 Волинська область Волинський обласний наркологічний диспансер 43000, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, тел.: (0332) 71-02-30, (03322) 3-63-86, (068) 562-10-50
Ковельське міське районне територіальне медичне об'єднання 45000, м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4, тел.: (03352) 5-09-10, 5-09-09, (067) 361-10-20, факс: 5-02-56, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Володимир-Волинська центральна районна лікарня 44700, м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Павлова, 20, тел./факс: (03342) 2-12-67, факс: 2-16-20, (098) 026-07-04, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальний заклад "Луцька міська поліклініка N 1" 43000, м. Луцьк, просп. Волі, 66-а, тел.: (03322) 3-40-04, 3-40-98, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальний заклад "Луцька міська поліклініка N 2" 43024, Луцьк, просп. Відродження, 13, тел.: (03322) 3-42-66, 3-40-98
Комунальний заклад "Луцька міська поліклініка N 3" 43001, м. Луцьк, вул. Стефаника, 3-а, тел.: (0332) 72-53-32
Волинський обласний протитуберкульозний диспансер 43000, м. Луцьк, вул. Львівська, 50, тел.: (03322) 6-09-00, 6-34-29, факс: 263-429, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4 Дніпропетровська область Комунальний заклад "Центральна міська лікарня м. Орджонікідзе" 53300, м. Орджонікідзе, вул. Пальміро Тольятті, 19, тел.: (05667) 4-35-70, 4-10-01, (067) 636-22-95
Комунальний заклад "Дніпропетровський обласний наркологічний диспансер" 49054, м. Дніпропетровськ, вул. Новосільна, 1, тел.: (056) 373-84-81, факс: 376-50-21, 373-84-79
Дніпропетровське обласне комунальне клінічне лікувально-профілактичне об'єднання "Фтизіатрія" 49115, м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, 2, тел.: (056) 753-49-50, 753-35-78, 753-42-33, 753-49-50, (050) 592-23-72
Комунальна установа охорони здоров'я "Нікопольська міська психоневрологічна лікарня" 53200, м. Нікополь, вул. Нікітіна, 24, тел.: (5662) 9-18-74, 9-15-53, (050) 612-82-34
Обласний комунальний заклад "Павлоградський наркологічний диспансер" 51405, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 241, тел.: (05632) 6-25-58, (050) 617-24-05, факс: 6-33-00
Комунальний заклад "Центральна міська лікарня", м. Тернівка 51502, м. Тернівка, вул. Маяковського, 22, тел.: (05636) 7-25-55, 7-10-42, 7-19-98
1-а міська лікарня,
м. Дніпродзержинськ
51925, м. Дніпродзержинськ, вул. Коваленка, 1, тел.: (05692) 3-69-70, 3-80-69, (067) 733-11-28, (096) 217-80-69
Першотравенська міська лікарня 52800, м. Першотравневськ, вул. Леніна, 1, тел.: (05633) 7-24-70, 7-12-35, 7-12-36
Спеціалізована медико-санітарна частина N 9 Міністерства охорони здоров'я України, м. Жовті Води 52200, м. Жовті Води, пров. Капітальний, 1, тел.: (05652) 3-27-63
Дніпропетровська міська поліклініка N 5 (міське наркологічне диспансерне відділення) 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 65, тел.: (056)-370-30-04
Комунальний заклад "Міська клінічна лікарня N 21 ім. проф. Попкової" 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Канатна, 17, тел.: 770-64-72, 371-41-45, (056) 770-69-58, факс: 377-79-40
Обласний комунальний заклад "Психоневрологічний диспансер",
м. Кривий Ріг
50012, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 27, тел/факс: (0564) 66-10-23, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Обласний комунальний заклад "Криворізький протитуберкульозний диспансер N 2" 50000, м. Кривий Ріг, вул. Кемеровська, 35, тел.: (0564) 51-25-61, 36-80-27
Обласний комунальний заклад "Криворізький міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом" 50051, м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 4, тел.: (0564) 23-31-83, 23-30-53, 90-61-70
Обласний комунальний заклад "Павлоградський протитуберкульозний диспансер" 51400, м. Павлоград, вул. Зелена, 10, тел.: (0563) 21-25-18, 21-24-10, 21-15-36
Комунальний заклад "Верхньодніпровська центральна районна лікарня" 51600, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, 16, тел.: (05658) 3-21-19
Комунальний заклад "Центральна міська лікарня м. Новомосковська" 51208, м. Новомосковськ, вул. Радянська, буд. 238, тел.: (05693) 2-61-74
5 Донецька область Міський наркологічний диспансер,
м. Донецьк
83017, м. Донецьк, вул. Лазаренка, 61, тел.: (067) 620-57-29, (067) 235-60-50, факс: (0622) 95-55-85, 95-66-97, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Обласний наркологічний диспансер,
м. Донецьк
83000, м. Донецьк, вул. Лівобережна, 37, тел.: (050) 578-27-85, (062) 312-55-09, 306-25-13, факс: 306-21-30, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Горлівки" 84600, м. Горлівка, вул. Павла Безпощадного, 45, тел.: (050) 518-03-98, (06242) 2-30-72, факс: 2-21-15, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Макіївки" 86100, м. Макіївка, вул. Ковалевської, 5, тел.: (050) 900-76-34, тел./факс: (0623) 28-50-40, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Маріуполя" 87502, м. Маріуполь, вул. Пашковського, 51, тел.: (0629) 23-22-91, (063) 753-67-24, факс: 23-20-45, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Красноармійська" 85300, м. Красноармійськ, мікрорайон Гірник, 1, тел.: (050) 666-26-45, (06239) 2-44-80, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Слов'янська" 84122, м. Слов'янськ, вул. 1 Травня, 4, тел.: (06262) 3-88-67, 3-88-94, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна лікувально-профілактична установа "Міський наркологічний диспансер м. Краматорська" 84307, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 7, тел.: 41-82-88
Обласна клінічна туберкульозна лікарня 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 104-а
6 Житомирська область Обласний наркологічний диспансер Житомирської обласної ради 12440, Житомирський р-н, с. Зарічани, тел.: (067) 410-35-94, тел/факс: (0412) 34-55-09, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Бердичівська центральна міська лікарня 13300, м. Бердичів, вул. Сестер Сломницьких, 1, тел.: (067) 4121685, (067) 9002421, (04143) 4-19-30, факс: 2-13-95, 4-23-85, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання 11700, м. Новоград-Волинський, вул. Медведєва, 13, тел. (050) 505-11-71, (04141) 3-50-70, 5-20-73, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Коростенська центральна міська лікарня 11500, м. Коростень, вул. Семашка, 8, тел.: (067) 411-27-23, (04142) 4-31-39, факс: 4-12-04, (04142) 4-23-54, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
7 Закарпатська область Мукачівська центральна районна лікарня 89600, м. Мукачево, вул. Пирогова, 4-а, тел.: (03131) 55-028
Хустська районна лікарня 90400, м. Хуст, вул. І. Франка, 113
Закарпатський обласний наркологічний диспансер 88011, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 4-а, тел.: (0312) 66-11-13, 66-07-05, (050) 270-40-00, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
8 Запорізька область Комунальна установа "Обласний клінічний наркологічний диспансер",
м. Запоріжжя
69000, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 31, тел.: (068) 450-89-87, (0612) 33-40-23, факс: 33-24-46, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна установа "Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом",
м. Запоріжжя
69035, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23, тел.: (097) 365-41-21, тел./факс: (0612) 36-88-65, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Мелітопольський наркологічний диспансер 73312, м. Мелітополь, вул. Карла Маркса, 41-а, тел.: (06192) 6-93-82, факс: 6-73-63
Комунальна установа "Бердянський психоневрологічний диспансер" 71100, м. Бердянськ, вул. Військове містечко, 2, тел./факс: (06153) 5-05-86
Комунальна установа "Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер" 69106, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2, тел.: (061) 236-64-70, факс: 236-64-80
9 Івано-Франківська область Івано-Франківський обласний наркологічний диспансер 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 21, тел.: (050) 338-78-52, (0342) 57-23-72, факс: 57-23-73, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Сагайдачного, 66, тел.: (050) 176-22-46, (0342) 50-49-06, 26-69-28
Бурштинська міська лікарня, Галицький район 77111, м. Бурштин, вул. Шухевича, 18, тел.: (03438) 4-21-01, (067) 343-45-20, факс: (03438) 4-24-44, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальний заклад "Центральна районна лікарня Калуської міської і районної рад Івано-Франківської області" 77300, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 32, тел./факс: (03472) 6-24-74, (050) 540-35-65, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Долинська центральна районна лікарня 77500, м. Долина, вул. Грицей, 15, факс: (03477) 2-54-37, тел.: (067) 273-30-72, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Обласний фтизіопульмонологічний центр 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 53, тел.: (03422) 55-38-38, 2-23-13, 3-24-33
Коломийська центральна районна лікарня 78200, м. Коломия, вул. Родини Крушельницьких, 26, тел.: (03433) 2-05-90, 2-44-92
10 Київська область Білоцерківське психонаркологічне територіальне медичне об'єднання 09100, м. Біла Церква, вул. Славіна, 41, тел.: (04463) 2-24-06, 2-24-05, 5-12-00, факс: (04563) 5-32-85, 6-03-21
Фастівська центральна районна лікарня 08500, м. Фастів, вул. Льва Толстого, 17, (04465) 6-21-38, факс: 5-45-08, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
11 Кіровоградська область Кіровоградський обласний наркологічний диспансер 25030, м. Кіровоград, вул. Академіка Корольова, 34/19, факс: (0522) 56-91-35, 56-92-22, 56-96-15, 56-92-19, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Знам'янська центральна районна лікарня 27400, м. Знам'янка, вул. Гагаріна, 27, тел: (05233) 2-26-89, 2-26-89
Олександрійский наркологічний диспансер 28006, м. Олександрія, пров. Банний, 4, тел.: (096) 572-38-67, (05235) 6-89-11, факс: 6-91-71, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Світловодська центральна районна лікарня 27500, м. Світловодськ, вул. Павлова, 16, тел.: (05236) 2-53-55, 2-87-70, (067) 520-86-40, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
12 Луганська область Луганський обласний наркологічний диспансер 91000, м. Луганськ, вул. Сосюри, 2, тел.: (0642) 93-26-00, (067) 640-40-61, факс: 52-05-66, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Краснодонська міська лікарня N 1 94405, м. Краснодон, вул. Больнична колона, 1, тел.: (06435) 6-34-29, 6-33-74
Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа "Центральна міська лікарня ім. Титова" 93100, м. Лисичанськ, просп. Леніна, 134, тел.: (06451) 7-50-26, 7-50-23, 7-14-64, (050) 860-43-63, факс: (06451) 7-06-59, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Антрацитівський обласний наркологічний диспансер 94600, м. Антрацит, пров. Перемоги, 1, тел.: (050) 774-12-55, (06431) 3-61-41, факс: 2-40-90, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Стаханівська обласна психіатрична лікарня 94000, м. Стаханов, вул. Бурбело, 6, тел.: (06444) 4-25-27, факс: 5-00-46, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Перевальська обласна психоневрологічна лікарня 94300, м. Перевальськ, вул. Перемоги, 46, тел.: (06441) 3-36-11, 3-30-14, (050) 587-24-46, факс: 4-21-93, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальний заклад "Свердловська центральна міська лікарня N 1" 94801, м. Свердловськ, вул. Пирогова, буд. 2, тел.: (050) 141-69-60, (06434) 2-20-02, факс: (06434) 2-20-04, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Багатопрофільна лікарня міста Сєверодонецька 93400, м. Сєверодонецьк, вул. Єгорова, 2-б, тел.: (050) 428-50-88, (06452) 4-05-51, факс: 70-24-05, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
13 Львівська область Обласний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний державний клінічний наркологічний диспансер" 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 8, тел.: (0322) 255-00-90, 72-76-18, 72-48-94, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Червоноградська центральна міська лікарня 80100, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2, тел.: (03249) 2-25-85, (050) 371-28-51, факс: (03249) 3-82-29
Комунальний заклад "Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом" 79008, м. Львів, вул. Лисенка, 45, тел.: (0322) 75-19-23, факс: (0322) 75-25-96
Львівський регіональний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр 79000, м. Львів, вул. Зелена, 477, тел.: (067) 351-06-05, тел./факс: (0322) 70-31-66, 70-90-47, ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дрогобицька міська лікарня N 1 82100, м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9, тел./факс: (03244) 3-71-05, 3-83-36
Стрийська центральна міська лікарня 29350, м. Стрий, вул. Дрогобицька, 50, тел.: (067) 985-01-34, (03245) 5-24-70, факс: 5-25-02
Самбірська центральна районна лікарня 81400, м. Самбір, вул. Шпитальна, 14, тел.: (097) 24-49-631
14 Миколаївська область Миколаївський обласний наркологічний диспансер - заклад комунальної власності області 54003, м. Миколаїв, вул. Володарського, 4-б, тел.: (0512) 24-10-67, 24-02-18, (067) 514-77-59, факс: (0512) 24-63-08, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Державний заклад "Спеціалізована медико-санітарна частина N 2",
м. Южноукраїнськ
55000, м. Южноукраїнськ, вул. Миру, 3, тел.: (05136) 514-09, факс: 2-42-17, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Миколаївський обласний протитуберкульозний диспансер 54000, Миколаївський р-н, с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4, тел.: (0512) 51-05-22
Миколаївська центральна районна лікарня 54000, м. Миколаїв, вул. Поштова, 118, тел.: (0512) 48-08-19, (067) 960-72-20, факс: (0512) 48-08-16
Жовтнева центральна районна лікарня, м. Миколаїв 54051, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 336, тел.: (0512) 64-10-01, 64-10-02, 64-05-93, факс: (0512) 64-06-26, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Первомайський міжрайонний наркологічний диспансер 55214, м. Первомайськ, вул. Кам'яномостівська, 5-в, тел./факс: (05161) 4-46-77, (097) 980-97-69, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальна установа "Вознесенська центральна районна лікарня" 56500, м. Вознесенськ, вул. 228 стрілкової дивізії, 26, тел.: (05134) 3-22-31, (095) 288-57-05, факс: (05134) 3-26-47, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Новоодеська центральна районна лікарня 56600, м. Нова Одеса, вул. Шкільна, 38, тел.: (05167) 9-17-35, (050) 542-15-92, факс: (05167) 9-16-61, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комунальне підприємство "Снігурівська центральна районна лікарня" 54000, м. Снігурівка, вул. Жовтнева, 1, тел.: (05162) 2-13-04, (098) 506-01-06, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Казанківська центральна районна лікарня 56000, м. Казанка, вул. Аненка, 42, тел.: (05164) 9-18-64, факс: (05164) 9-15-38, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
15 Одеська область Одеський обласний наркологічний диспансер 65000, м. Одеса, вул. Л. Толстого, 2, тел.: (096) 932-04-66, (0482) 26-79-59, 26-69-87, факс: (048) 711-79-39, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті 68004, м. Іллічівськ, вул. Карла Маркса, 6-б, тел.: (04868) 6-01-24
Одеський обласний протитуберкульозний диспансер 65000, м. Одеса, вул. Белінського, 9/11, тел.: (0487) 22-05-05, 22-96-33, факс: (0487) 25-86-10
Ізмаїльська міська лікарня N 1 68600, м. Ізмаїл, просп. Суворова, 68, тел.: (066) 251-34-49, (04841) 2-50-51
16 Полтавська область Полтавський обласний наркологічний диспансер 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 35, тел./факс: (05322) 7-35-05, 2-24-34, 2-09-20, (050) 573-20-67, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер 36000, м. Полтава, вул. Володарського, 7, тел.: (05322) 4-25-60
Кременчуцький міський наркологічний диспансер 39611, м. Кременчук, вул. Ціолковського, 76, тел.: (067) 989-82-82, (05366) 5-14-03, 5-96-73, факс: (05367) 7-26-46
Лубенський обласний наркологічний диспансер 37500, м. Лубни, вул. Миру, 1, тел.: (050) 708-52-81, тел./факс: (05361) 6-11-21
Гадяцька центральна районна лікарня 37300, м. Гадяч, вул. Лохвицька, 1, тел.: (05354) 2-20-27, (050) 346-58-73, факс: 2-14-86, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Комсомольська станція швидкої медичної допомоги 39800, м. Комсомольськ, вул. Строна, 2-а, тел./факс: (05348) 2-21-87, 2-59-39, 2-26-94, 2-21-85, (066) 283-29-01, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Миргородська центральна районна лікарня 37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 172, тел.: (05355) 4-69-05, 4-69-00
Пирятинська центральна районна лікарня 37000, м. Пирятин, вул. Визволення, 54, тел.: (05358) 20-120, 32-261
17 Рівненська область Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення 33028, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 17, тел.: (0362) 63-30-82; 33-31-65, 62-94-49, факс: (0362) 22-21-65, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Дубенський диспансер психосоціальної реабілітації 35600, м. Дубно, вул. Тараса Бульби, 3, факс: (03656) 4-95-25, тел.: (03656) 4-22-54, (095) 105-42-11, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Здолбунівська центральна районна лікарня 35700, м. Здолбунів, вул. Степана Бандери, 1, тел.: 2-53-61, 2-59-98
Спеціалізована медична частина N 3,
м. Кузнецовськ
34400, м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 23, тел.: (03636) 2-13-03, 2-23-03, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
18 Сумська область Комунальний заклад Сумської обласної ради "Обласний наркологічний диспансер" 40030, м. Суми, вул. Куликівська, 43, тел.: (050) 307-01-30, (0542) 22-23-95, тел./факс: (0542) 22-00-79, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Шосткінський лікувально-профілактичний заклад "Поліклініка N 5" 41100, м. Шостка, вул. Київська, 12-а, тел./факс: (05449) 4-79-29, тел.: (067) 421-21-03, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Конотопська центральна районна лікарня 41615, м. Конотоп, вул. Семашка, 5, тел.: (05447) 2-55-25, (097) 216-04-43, факс: 2-50-08, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
19 Тернопільська область Тернопільський обласний комунальний наркологічний диспансер 46000, м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14, тел.: (050) 967-91-49, (0352) 43-61-46, факс: 43-57-03, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тернопільський обласний комунальний протитуберкульозний диспансер 47722, Тернопільський р-н, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 26-а, тел./факс: (0352) 25-15-29, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Тернопільське районне територіальне медичне об'єднання 46000, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 9, тел.: (0352) 52-77-85
20 Харківська область Комунальний заклад охорони здоров'я "Обласний наркологічний диспансер м. Харків" 61045, м. Харків, вул. Очаківська, 15, тел.: (057) 340-14-66, 340-16-63
Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом 61044, м. Харків, вул. Боротьби, 6, тел.: (067) 571-05-05, (050) 30-14-014, факс: (057) 392-09-08
Комунальний заклад "Обласна туберкульозна лікарня N 1" 61071, м. Харків, пр. Ілліча, 2, тел.: (057) 376-01-93, факс: 376-24-83
21 Херсонська область Херсонський обласний наркологічний диспансер 73000, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 8, тел.: (0552) 26-74-50, 26-70-91, факс: 26-70-93, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 82, тел.: (0552) 37-28-35
Центральна міська лікарня м. Нова Каховка 74900, м. Нова Каховка, вул. Карла Маркса, 33-а, тел.: (05549) 4-22-87, факс: 4-26-34, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Скадовське районне територіально-медичне об'єднання 75700, м. Скадовськ, вул. Радянська, 20, тел.: (05537) 5-37-45, факс: (05537) 5-44-29, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
22 Хмельницька область Хмельницький обласний наркологічний диспансер 29015, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 4, тел.: (0382) 23-31-24, (067) 927-56-72, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ярмолинецька центральна районна лікарня 32100, м. Ярмолинці, вул. Шевченка, 41, тел.: (03853) 2-13-30, 2-18-53
Ізяславська центральна районна лікарня 30300, м. Ізяслав, вул. Б. Хмельницького, 47, тел.: (03852) 4-21-51, (067) 905-74-09
Кам'янець-Подільська міська лікарня N 1 32300, м. Кам'янець-Подільський, вул. Пушкінська, 31, тел.: (03849) 2-15-04, 9-19-41, факс: (03849) 9-19-30
Старокостянтинівська центральна районна лікарня 31100, м. Старокостянтинів, вул. Пушкіна, 47, тел.: (03854) 3-22-76, 3-19-59, (067) 349-97-55
Шепетівська центральна районна лікарня 30400, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 85, тел.: (03840) 5-11-63, факс: 5-27-13, 4-17-21
Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня 32319, Кам'янець-Подільський р-н, с. Жовтневе, вул. Матросова, 30, тел.: (04849) 3-83-86, 91-303
Дунаєвецька центральна районна лікарня 32400, м. Дунаївці, вул. Горького, 7, тел.: (03858) 3-16-96, факс: 3-19-70, 32-4-85, 31-5-46
Хмельницька центральна районна лікарня 31310, Хмельницький р-н, с. Чорний Острів, вул. Жовтнева, 13, тел.: (03822) 2-13-24, факс: 2-13-34
Обласний протитуберкульозний диспансер 29013, Хмельницька обл., с. Ружичанка, тел.: (03849) 2-12-04, 9-61-65
Хмельницький центр профілактики та боротьби зі СНІДом 29008, м. Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17/3, тел.: (03822) 2-21-23, факс: 2-40-56, 2-21-20
Полонська центральна районна лікарня 30500, м. Полонне, вул. Лесі Українки, 177, тел.: (03843) 3-02-77
Нетішинська медико-санітарна частина 30100, м. Нетішин, вул. Лісова, 1, тел.: (03848) 4-22-66, факс: 4-11-22
23 Черкаська область Черкаський обласний наркологічний диспансер 18018, м. Черкаси, вул. Хіміків, 62, тел./факс: (0472) 64-40-12, 64-75-45, 64-90-17, 64-12-83, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Уманська лікарня N 2 20300, м. Умань, пров. Пушкіна, 2, тел./факс: (04744) 5-20-16, 5-24-93
Ватутінська міська лікарня 20250, м. Ватутіне, вул. Чайковського, 11, тел.: (04740) 6-22-56, (050) 103-37-82, факс: 6-24-59, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Христинівська центральна районна лікарня 20000, м. Христинівка, вул. Хмельницького, 2,тел.: (04745) 6-02-29, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Черкаська обласна психіатрична лікарня N 1 20708, м. Сміла, вул. Павлова, 46, тел./факс: (8233) 4-02-74, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Катеринопільська центральна районна лікарня 20500, м. Катеринопіль, вул. Комарова, 1, тел.: (04742) 2-34-08
Городищинське районне територіальне медичне об'єднання 19500, м. Городище, вул. Героїв Чорнобиля, 19, тел.: (04734) 2-27-20
Звенигородська центральна районна лікарня 20207, м. Звенигородка, вул. Піонерська, 79, тел.: (04740) 2-17-02, 2-45-01
24 Чернівецька область Комунальна медична установа "Чернівецький обласний наркологічний диспансер" 58000, м. Чернівці, вул. Федьковича, 29, тел./факс: (03722) 3-32-24, (050) 374-72-07, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
25 Чернігівська область Обласний комунальний лікувально-профілактичний заклад "Ніжинський наркологічний диспансер" 16600, м. Ніжин, вул. Подвойського, 18, тел.: (04631) 54-740, (04631) 2-43-32
Прилуцький наркологічний диспансер 17500, м. Прилуки, вул. Київська, 56, тел.: 4-23-18
Чернігівський обласний наркологічний диспансер обласної комунальної власності 14005, м. Чернігів, вул. Щорса, 3, тел.: (0462) 67-27-80, 16-65-92, 77-42-29, 77-99-17, (050) 954-83-80, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
26 м. Київ Київська міська наркологічна клінічна лікарня "Соціотерапія" 03039, м. Київ, пров. Деміївський, 5-а, тел./факс: 259-90-39, 258-68-91, тел.: 258-71-64, 259-90-39, 524-34-93, (067) 693-93-95, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Київська міська клінічна лікарня N 5 03115, м. Київ, вул. Відпочинку, 11, тел.: 451-28-77, факс: 424-10-09
27 м. Севастополь Севастопольська міська психіатрична лікарня 99000, м. Севастополь, шосе Фіолентовське, 15, тел.: (0692) 24-10-03, (067) 999-63-03, факс: (0692) 24-66-09, ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЖУРНАЛ
обстеження адмінарештованих і реєстрації надання їм медичної допомоги (з фіксацією факту необхідності надання замісної підтримувальної терапії)

N
з/п
П. І. Б., дата народження Місце проживання Дата, час поміщення Скарги Під час обстеження виявлено
1 2 3 4 5 6
Час виклику та прибуття медпрацівників Характер наданої медичної допомоги Рекомендації лікарів Ужиті заходи Підпис лікаря-нарколога
7 8 9 10 11

Інформація про осіб, які отримали замісну підтримувальну терапію

N
з/п
П. І. Б. Дата народження Місце проживання Дата та місце утримання Місце отримання препаратів ЗПТ Назва, доза та дата останнього прийому препарату ЗПТ Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник _____________________________________

                (найменування органу внутрішніх справ, виправного центру, слідчого ізолятора)

___________

(підпис)

________________

(прізвище, ініціали)

Інформація про осіб, які звільняються з органів внутрішніх справ і які отримували замісну підтримувальну терапію

N
з/п
П. І. Б. Дата народження Місце проживання Дата та місце утримання Схема лікування Назва, доза та дата останнього прийому препарату ЗПТ Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник _____________________________________

                (найменування органу внутрішніх справ, виправного центру, слідчого ізолятора)

____________

(підпис)

________________

(прізвище, ініціали)

Інформація про необхідність отримання замісної підтримувальної терапії (проведення детоксикації) узятим під варту та засудженим

N
з/п
П. І. Б. Дата народження Місце проживання Дата та місце утримання Місце отримання ЗПТ Назва, доза та дата останнього прийому препарату ЗПТ Примітка
1 2 3 4 5 6 7 8

Керівник ______________________________________

                (найменування виправного центру, слідчого ізолятора)

____________

(підпис)

_________________

(прізвище, ініціали)

____________